Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Axudas

Axudas vixentes

Resolución do 17 de setembro de 2018 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección, que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.Prazo: Ata o 28 de decembro ou esgotamento do crédito orzamentario. Excluído o sector agrario.Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2018)Prazo: Ata o 31 de outubro ou fin de fondosAxudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.Prazo: para as contratacións subvencionables realizadas entre o 1/11/07 e o 15/05/18, ata o 16/07/18 e para as realizadas a partir do 16/05/18, 1 mes.Axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades.Prazo: Ata o 30 de novembro.Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica.Prazo: Depende da data de alta na SS. Aberto ata o 31/07/18 para o Programa I e ata o 30/09/18 para o Programa II.Subvencións para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago.Prazo: Ata o 31 de outubro.Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades.Prazo: Ata o 30 de novembro.Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.Prazo para a comunicación do dano: Dentro das 24 horas seguintes ao dano chamando ao 012 (72 horas no caso de explotacións semiextensivas ou extensivas)Solicitude da axuda:- Para os danos ocasionados a partir do 11/01/18: 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da comunicación do dano.Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da medida LEADER.Prazo: Tramítase ante o GDR correspondente á localización do investimento. O prazo está aberto todo o período de execución da medida Leader, coa data límite que determine cada GDR en función da dispoñibilidade de fondos pero concorrerán a unha primeira convocatoria as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2018. Unha vez tidas en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2018 e unicamente no caso de existir crédito orzamentario dispoñible, poderá realizarse unha segunda convocatoria, tendo en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de maio de 2018.Axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)Prazo: Aberto todo o ano.Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.Prazo: No momento de subscrición da póliza.Máis información nas oficinas comarcais de Unións Agrarias. PARA TRAMITAR ESTAS E OUTRAS AXUDAS PASATE POLA OFICINA DE UNIONS AGRARIAS-UPA MAIS CERCANA O TEU DOMICILIO 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web