Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Política Agraria Axudas PAC

UUAA RECURRE A ORDE DA XUNTA DOS PAGOS DIRECTOS POR PERXUDICAR GRAVEMENTE AOS PERCEPTORES DE AXUDAS PAC

O sindicato calcula que serán 3.000 explotacións e 8.000 Ha as afectadas

~~O sindicato Unións Agrarias vén de presentar un Recurso Contecioso - Administrativo contra contra a Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control. O montante destas axudas supón o 30% do desembolso total da PAC.

O feito que motiva o recurso é que a Comunidade autónoma excédese nas súas competencias posto que o Real Decreto Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, considera dous períodos de cultivos, porén a Comunidade autónoma establece un único período, o que implica de facto unha perda para Galicia. A organización agraria considera que froito de esta irregularidade normativa da Consellería do Medio Rural prexudicarán gravemente a unhas 3.000 explotacións galegas que verán reducidas que terán que escoller entre deixar a ermo unhas 8.000 hectáreas, incluso terras arrendadas, ou ben deixar de percibir axudas.
A normativa estatal establece que o requisito de diversificación de cultivos debe cumprise ben no ciclo de inverno ou no de primavera e permite a cada solicitante decidir cal é o cultivo principal en cada recinto no caso de dobres colleitas. Porén, o goberno galego decidiu que en Galicia, a diversificación de cultivos debe cumprirse en todo momento do ano e que o período principal do cultivo é o de primavera. Isto implica que a práctica tradicional da rotación herba-millo que fan as nosas explotacións non se poda acoller a unha das excepcións que establece a normativa do cumprimento de greening para aqueles casos nos que a herba represente máis do 75% das terras de cultivo e que se limite o cultivo do millo ao 75% das terras arables das explotacións que teñen unha superficie superior ás 10 Ha.
Polo que para poder cumprir coa obriga dos requisitos do greening e poder optar a un pago que representa a metade do importe que cobre cada explotación polos dereitos de pago básico a superficie a millo das nosas granxas reduciráse en máis de 5% a superficie dedicada a millo o que incrementará os custos de produción pola da compra de forraxes e alimentos de fóra da explotación. Unha situación que por outra banda tamén supón unha total contradicción co espirito do Banco de Terras e agudizar o déficit de superficie agraria útil, SAU que temos en Galicia

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web