Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 21/10/2017

BOE  21 de outubro (254)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Medidas urgentes.- Orden ESS/1006/2017, de 19 de octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de las moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Beneficiarios: As empresas e os traballadores por conta propia, titulares das explotacións agrarias afectadas pola seca, tanto hidrolóxica como meteorolóxica en todo o ámbito nacional, incluídos en calquera réxime da Seguridade Social.

Axuda: Moratoria de ata un ano sen xuros no pago das cotas da SS correspondentes aos meses de xullo de 2017 a febreiro de 2018.

Prazo: 22 de xaneiro

As solicitudes deberán acompañarse da documentación acreditativa dos efectos sufridos ou da perda da actividade derivada da seca expedida polo MAPAMA ou por ENESA na que conste a condición de beneficiario das indemnizacións outorgadas en relación cos danos causados pola seca.

V. ANUNCIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Incendios.- Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Rural, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro mediante la modalidad de renting de 143 vehículos para las brigadas de los distritos con labores de prevención y defensa contra incendios forestales.

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web