Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 07/11/2017

DOG  7 de novembro (211)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Promoción en centros escolares.- RESOLUCIÓN do 31 de outubro do 2017 pola que se amplía a contía orzamentaria da Resolución do 13 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2017/18, e de convocatoria da declaración de participación para o curso escolar 2018/19.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Contratación servizos.- RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2017 pola que se anuncia a contratación por procedemento aberto, non suxeito a regulación harmonizada, da subministración e transporte de labra e penso para o Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia (CREAG) e o Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia (CRZG), cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, con tres lotes (expediente 20/2017).

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

Contratación servizos asesoramento.- ANUNCIO do 2 de novembro de 2017 polo que se convoca concurso, polo procedemento aberto, para a contratación documentalmente simplificada, non suxeita a regulación harmonizada, do servizo de asesoramento contable, fiscal, laboral e administrativo desta fundación, mediante procedemento aberto e adxudicación baseada en criterios avaliables de forma automática por aplicación de fórmulas e criterios con cuantificación dependente de xuízos de valor. (68.000 €)

Contratación servizos mantemento.- ANUNCIO do 2 de novembro de 2017 polo que se convoca concurso, polo procedemento aberto, para a contratación documentalmente simplificada, non suxeita a regulación harmonizada, do servizo de mantemento, conservación e xestión das instalacións desta fundación, mediante procedemento aberto e adxudicación baseada en criterios avaliables de forma automática por aplicación de fórmulas e criterios con cuantificación dependente de xuízos de valor. (98.250 €)

Contratación servizos limpeza.- ANUNCIO do 2 de novembro de 2017 polo que se convoca concurso, polo procedemento aberto, para a contratación documentalmente simplificada, non suxeita a regulación harmonizada, do servizo de limpeza das instalacións desta fundación, mediante procedemento aberto e adxudicación baseada en criterios avaliables de forma automática por aplicación de fórmulas e criterios con cuantificación dependente de xuízos de valor. (51.200 €)

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web