Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 10/11/2017

DOUE

LEGISLACIÓN (L292)

Financiación UE.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/2014 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) notificada con el número C(2017) 7263.

BOE 10 de novembro (273)

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ley iniciativas empresariales.- Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.

DOG  10 de novembro (214)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Bono coidado.- ORDE do 31 de outubro de 2017 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado e se procede á súa convocatoria. Extracto.

VI ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- ANUNCIO do 27 de outubro de 2017, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a diversos interesados a toma de posesión provisional dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de Santiago de Verea (Verea-Ourense).

BOP Pontevedra  10 de novembro (216)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Licitación accións formativas.- Contratación mediante procedemento aberto do servizo de formación para emprendedores, no marco do proxecto depoemprende ii da convocatoria 2017, de itinerarios de emprendimento xuvenil en galicia (pf0617) da fundación incyde

Licitación accións formativas.- Contratación mediante procedemento aberto do servizo de formación para emprendedores no marco do proxecto depoemprende 2017, da convocatoria de fomento do autoemprego e as iniciativas empresariais en galicia (pf0217005501), cofinanciado polo fse

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web