Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 25/01/2018

BOE 25  de xaneiro (22)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 10 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica el Convenio interadministrativo con la Generalitat Valenciana, para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única de la campaña 2017.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Contratación.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Ejecución de medidas de acompañamiento del Plan de consumo de leche en escuelas y Evaluación de eficacia de las medidas de acompañamiento y del conjunto de la estrategia de leche en las escuelas. Expediente: 2017/S16814002.

 

DOG 25  de xaneiro (18)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (SI427A). (Extracto)

Prazo: 26 de febreiro (SI427A)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa APROL-Economía Social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2018. (Extracto)

Prazo: 1 de outubro

Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (TR802G)

Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (TR802J)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende). (Extracto)

Prazo: 26 de marzo (IG501A)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Información pública.- Resolución do 16 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se somete a información pública a solicitude de autorizacións administrativas previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a aprobación do proxecto sectorial dunha instalación eléctrica nos concellos de Láncara e Triacastela (expediente IN408A/2017/30).

Información pública.- Anuncio do 20 de decembro de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de demasías da concesión de explotación Couso, número 6003. (Vimianzo)

 

BOP A Coruña 25  de xaneiro (18)

SANTA COMBA

Forestal.- Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños municipais en relación coas operacións forestais, accesos ás fincas e conservación das mesmas.

 

BOP Pontevedra 25  de xaneiro (18)

LALÍN

Extracto.- De la convocatoria del XII Premio a las mujeres “Dña. Maruja Gutiérrez” 2018 del ayuntamiento de Lalín.

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web