Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 26/01/2018

BOE 26  de xaneiro (23)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 11 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica el Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única de la campaña 2017.

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 15 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A., por la que se publica el Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo de pago de las ayudas directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.- Resolución de 17 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A., por la que se publica el Convenio interadministrativo con la Comunidad Foral de Navarra, para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo de pago de las ayudas directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

 

DOG 26  de xaneiro (19)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Programa I: axudas á promoción de emprego autónomo. (TR341D). Ata o 1/10/18.

Programa II: axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (TR349F). Prazo de solicitude: Depende da data de alta na SS. Aberto ata o 30/09/18.

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Programa I: pequenas empresas de nova creación. (TR807I). Depende da alta de alta na SS. Aberto ata o 31/07/18.

Programa II: incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica. (TR340E). Prazo de solicitude: ata o 1/10/18.

Concesións.- Resolución do 15 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 247, do 29 de decembro).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Erros.- Correción de erros. Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeiras (ADSG) de Galicia e se convocan para o ano 2018-2019.

Convocatoria.- Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018. (Extracto)

Prazo: 26 de marzo. (MR361A)

Concesións.- Resolución do 9 de xaneiro de 2018 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 30 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á subministración de auga ás explotacións agrarias e se convocan para o ano 2017.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Altos cargos.- Anuncio do 15 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se dá publicidade á declaración comprensiva da situación patrimonial dun alto cargo. (director da Axencia Galega da Industria Forestal)

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Contratación.- Resolución do 12 de xaneiro de 2018 pola que se fai pública a formalización da contratación do servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento en sistemas dos eidos de benestar, medio rural, mar, emprego, ambiente e mobilidade (expediente 2017/PA/0039).

S. COOP. AGRARIA SANTO TOMÉ

Anuncio.- Anuncio de liquidación e extinción.

SEPAGAL, S. COOP. GALEGA

Anuncio.- Anuncio polo que se fan públicos o acordo de disolucion e o nomeamento de liquidadores.

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web