Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 1/02/2018

DOUE 1  de febreiro

LEGISLACIÓN (L29)

REGLAMENTOS

Leche.- Reglamento de Ejecución (UE) 2018/154 de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por el que se abre el procedimiento de licitación para las compras de intervención de leche desnatada en polvo durante el período de intervención pública comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2018.

Se abre un procedimiento de licitación del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2018 para las compras de intervención de leche desnatada en polvo.

 

BOE 1  de febreiro (29)

V. ANUNCIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Licitación.- Resolución del Instituto de Estudios del Territorio por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio para el desarrollo de una campaña de difusión y divulgación social en materia de paisaje en Galicia.

Contratación.- Resolución de la Consellería del Medio Rural por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios técnicos para la realización de los acuerdos de reestructuración y colocación de los marcos de los nuevos predios resultantes en 7 zonas de reestructuración parcelaria.

Baión (Vilanova de Arousa - Pontevedra), Cercio (Lalín – Pontevedra), Nogueira (Meis – Pontevedra), Briallos (Portas – Pontevedra), Fisteus (Curtis – A Coruña), Benza (Trazo – A Coruña), Arantón-Santa Sabiña (Santa Comba – A Coruña)

 

DOG 1  de febreiro (23)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A). (Extracto)

Convocatoria.- ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Contratación.- Resolución do 17 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se fai pública a formalización do contrato administrativo do servizo de elaboración da Estratexia galega fronte ao cambio climático 2050, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, nun 80 % no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Contratación.- Resolución do 26 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a contratación polo procedemento aberto e suxeito a regulación harmonizada, con tramitación ordinaria e anticipada de gasto, dos servizos técnicos para a realización dos acordos de reestruturación e colocación dos marcos dos novos predios resultantes en sete zonas de reestruturación parcelaria (expediente 12/2018).

Baión (Vilanova de Arousa - Pontevedra), Cercio (Lalín – Pontevedra), Nogueira (Meis – Pontevedra), Briallos (Portas – Pontevedra), Fisteus (Curtis – A Coruña), Benza (Trazo – A Coruña), Arantón-Santa Sabiña (Santa Comba – A Coruña)

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Licitación.- Resolución do 26 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a licitación, suxeita a regulación harmonizada, documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria e anticipado de gasto, do servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento de sistemas de información para a xestión das medidas do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, con dous lotes, cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) para Galicia 2014-2020 (expediente AMT-2018-0024).

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web