Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 2/02/2018

DOUE 2  de febreiro

LEGISLACIÓN (L30)

REGLAMENTOS

PAC.- Reglamento Delegado (UE) 2018/162 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos II y III del Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Actualízanse os cadros coa desagregación por Estado membro dos importes para pagamentos directos e axudas para desenvolvemento rural porque Francia, Lituania e os Países Baixos modificaron a cantidade que transferiron do seu límite para pagamentos directos a medidas da programación de desenvolvemento rural.

 

BOE 2  de febreiro (30)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Productos agrícolas.- Corrección de errores del Real Decreto 38/2017, de 27 de enero, sobre disposiciones de aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de acciones de información y promoción relativas a productos agrícolas en mercado interior y en terceros países.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Licitación.- Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Encuesta sobre la calidad de las cosechas 2018, 2019 y 2020 de trigo blando, trigo duro, cebada y maíz cultivados en España. Expediente: 201712000018.

DOG 2  de febreiro (24)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, e se convocan para o ano 2018. (Extracto)

Minimis: Excluído o sector agrario

a) Bono de contratación: subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima de doce meses das persoas desempregadas de longa duración, persoas con discapacidade e persoas en risco de exclusión social.

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

As solicitudes dos bonos de contratación e formación deberanse presentar no prazo dun mes desde a data de formalización do contrato.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o 15 de outubro 2018.

TR342A

 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2018. (Extracto)

Período de baleiro: MR553A

Período de postautorización á reintrodución: MR553B

Axudas á reposición de animais, xeral: MR550A

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2018, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación das bases de reestruturación parcelaria da zona de Oubiña, 2º sector, Cambados.

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Licitación.- Resolución do 24 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a licitación polo procedemento aberto, documentalmente simplificado con varios criterios de adxudicación e trámite ordinario da licitación, para a contratación do servizo, suxeito a regulación harmonizada, para o desenvolvemento dunha campaña de difusión e divulgación social en materia de paisaxe en Galicia.

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web