Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 6/02/2018

DOUE 6 de febreiro

LEGISLACIÓN (L32)

REGLAMENTOS

Bebidas espirituosas.- Reglamento (UE) 2018/175 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C44)

REGLAMENTOS

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Primer suplemento a la trigésima sexta edición integral.

 

BOE  6 de febreiro (33)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Extracto.- Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos del Programa Emplea Verde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2018.

 

DOG 6  de febreiro (26)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria .- Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2018. (Extracto)

Beneficiarios: Concellos

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos .- Resolución do 26 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola cal se fai público o Acordo do 21 decembro do Consello da Xunta polo que se declaran de interese especial varios proxectos de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables e as súas infraestruturas de evacuación asociadas.

Utilidade pública.- Resolución do 15 de xaneiro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica LMT derivada Santiago da Veiga, nos concellos de Láncara e Sarria (expediente 008/2016 AT).

 

BOP A Coruña 6  de febreiro (26)

PONTECESO

Forestal.- Aprobación inicial da Ordenanza non fiscal de Plantacións e Talla de Masas Arbóreas.

 

BOP Lugo 6  de febreiro (30)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Licitación.- dos servizos de asistencia técnica relativa á avaliación e coordinación técnico-administrativa do proxecto cofinanciado pola Unión Europea: “LIFE16 NAT/ES/707- LIFE IN COMMON LAND- Xestionando en común a terra, un modelo sostible de conservación e desenvolvemento rural nas zonas especiais de conservación.

 

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web