Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 8/02/2018

BOE  8 de febreiro (35)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Organizaciones interprofesionales.- Orden APM/105/2018, de 31 de enero, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para promocionar el consumo de la carne de conejo, velar por la estabilidad sectorial, la transparencia de mercado y la situación del sector durante tres años.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.- Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se incoa expediente para declarar la Ribeira Sacra bien de interés cultural, con la categoría de paisaje cultural, y otros bienes y manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial relacionados.

 

DOG 8  de febreiro (28)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Medioambiente.- Decreto 11/2018, do 18 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 193/2012, do 27 de setembro, polo que se regula o Observatorio Galego de Educación Ambiental.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Matanzas.- Orde do 26 de xaneiro de 2018 pola que se regula a Rede integrada de laboratorios de diagnóstico de triquina e o procedemento para solicitar o control sanitario da triquina nas matanzas domiciliarias de animais da especie porcina para o autoconsumo.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Encomenda de xestión.- Resolución do 18 de xaneiro de 2018 pola que se lle dá publicidade a unha encomenda de xestión, para o ano 2018, pola que se encarga ao medio propio Tecnoloxías e Servizos Agrarios, S.A. (Tragsatec) o servizo técnico cualificado para a predición e difusión climatolóxica, o seguemento do estado químico e ecolóxico das augas, o control da calidade do aire e o cambio climático.

Encomenda de xestión.- Resolución do 18 de xaneiro de 2018 pola que se lle dá publicidade a unha encomenda de xestión, para o ano 2018, pola que se encarga á Empresa Tecnoloxías e Servizos Agrarios, S.A. (Tragsatec) o servizo técnico cualificado para o control, xestión e análise de proxectos e actividades relacionadas cos procedementos de avaliación ambiental e coa autorización ambiental integrada.

Encomenda de xestión .- Resolución do 18 de xaneiro de 2018 pola que se lle dá publicidade a unha encomenda de xestión, para o ano 2018, pola que se encarga ao medio propio Tecnoloxías e Servizos Agrarios, S.A. (Tragsatec) o servizo técnico cualificado para a análise, xestión e control de expedientes produtores e xestores de residuos e a implantación, xestión, execución e seguimento das liñas estratéxicas do PXRUG 2010-2022 e do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022 (Priga).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Premios.- Resolución do 31 de xaneiro de 2018 pola que se publica o resultado da oitava edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural.

 

BOP Lugo 8  de febreiro (32)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Utilidade pública.- Resolución do 15 de xaneiro de 2018, da Xefatura Territorial de Economia, Emprego e Industria de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica “LMT. derivada Santiago da Veiga”, nos concellos de Láncara e Sarria. (Exp. 008/2016 A.T.)

 

Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
diseño web