Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 20/12/2018

DOUE 20 de decembroLEGISLACIÓN (L325)REGLAMENTOSAuditorías medioambientales.- Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). DOG 20 de decembro (242)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAPXOM.- Orde do 7 de decembro de 2018 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia (A Coruña).VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAExpropiacións.- Anuncio do 11 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2017/166-1, nos concellos de Vimianzo e Dumbría.CONSELLERÍA DO MEDIO RURALCMVMC.- Anuncio do 5 de decembro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia na tramitación do expediente de clasificación do monte Grobas, solicitado polos veciños da parroquia de Millarada, do concello de Forcarei (Pontevedra).CMVMC.- Anuncio do 5 de decembro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente de clasificación do monte Cabaleiro, solicitado pola Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cesantes (Redondela).AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURASExpropiacións.- Anuncio do 13 de decembro de 2018 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de actuacións de mellora da estrada PO-235, segunda fase, de clave PO/15/058.10.2, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado. BOP A Coruña 20 de decembro (241)DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑAConcesión provisional.- Resolución número 2018/44777 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades 2018. BOP Lugo 20 de decembro (290)XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZATECOR.- Segregación de leiras de particulares do TECOR A Fonsagrada.TECOR.- Segregación de leiras de particulares do TECOR A Fonsagrada.FRIOLInformación pública.- Aprobación ordenanza reguladora das axudas a concentración de fincas rústicas destinadas a uso agrícola e gandeiro.POLInformación pública.- Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras.


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web