Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 21/12/2018

DOUE 21 de decembroLEGISLACIÓN (L328)DIRECTIVASEnergía renovables.- Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.Eficiencia energética.- Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. BOE 21 de decembro (307)III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNConvenio Andalucía.- Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica la Adenda al Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2018, 2019 y 2020.Convenio Castilla-La Mancha.- Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica el Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la realización de trabajos de control sobre el terreno por teledetección-satélite en las campañas 2018-2020.Contratación alimentaria.- Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. DOG 21 de decembro (243)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAAxudas lobo.- Orde do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019. (Extracto)
- Para os danos comunicados entre o 01/10/18 e o 24/12/18: Ata o 6 de febreiro- Para os danos ocasionados a partir do 24/12/18: 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da comunicación do dano- Procedemento MT809B
Axudas xabaril.- Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2019. (Extracto)
- Para os danos comunicados entre o 01/01/19 e o 10/10/19: O prazo de presentación da solicitude de axuda será dun mes contado desde o día seguinte ao da comunicación do dano- Procedemento MT809E
CONSELLERÍA DO MEDIO RURALConvocatoria.- Orde do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2019. (Extracto)
- Prazo:14/01/19- Procedemento MR440D
VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Resolución do 19 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de novembro de 2018, polo que se aproba definitivamente o proxecto da LMT 30 kV evacuación PE Cadeira como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. (Concellos de Lourenzá, Riotorto, Mondoñedo e A Pastoriza)Eólicos.- Anuncio do 12 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica a varios interesados a solicitude de declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Campelo, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña) (expediente IN661A 2011/16-1).CONCELLO DE ABEGONDOInformación pública.- Anuncio de información pública de aprobación inicial do instrumento de ordenación provisional. BOP A Coruña 21 de decembro (243)LOUSAMEInformación pública.- Anuncio de declaración de especial interese ou utilidade municipal. BOP Lugo 21 de decembro (291)SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUTURAS. SECRETARÍA XERAL DE INFRAESTRUTURAS. DIRECCIÓN XERAL DE ESTRADASExpropiacións.- Aprobación provisional e orden incoación expediente de I.P. do “Proxecto De Trazado autovía A-74 de A Mariña, treito Foz-Barreiros”.


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web