Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 24/12/2018

BOE 24 de decembro (309)V. ANUNCIOSMINISTERIO DE FOMENTOExpropiaciones.- Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 13 de diciembre de 2018, convocando al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa 020ADIF1817 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Alta Velocidad de Puerta de Galicia / Porta de Galicia. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia" en el término municipal de A Gudiña (Ourense).COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIAIndicación geográfica protegida.- Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Barbanza e Iria. DOG 24 de decembro (244)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSVICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZAAmpliación dotación orzamentaria SI452A.- Resolución do 20 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF para o ano 2018 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 182, do 24 de setembro).O incremento da dotación será de 39.231,82 € con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.11.313B.481.2 e 05.11.313D.481.0, no código de proxecto 2018 00004 coa denominación IRPF consignada no estado de gastos dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAAxudas lobo.- CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019.CONSELLERÍA DO MEDIO RURALCRAEGA.- ORDE do 14 de decembro de 2018 pola que se modifica o regulamento de funcionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.Convenios.- Resolución do 19 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2018.VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Anuncio do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados a declaración de utilidade pública da modificación do parque eólico Cadeira (LU-11/127-EOL). Concellos de Trabada, Riotorto, A Pontenova, Lourenzá e Mondoñedo (Lugo).Eólicos.- Anuncio do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados o outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción, así como a declaración de utilidade pública da LMT 30 kV evacuación PE Cadeira (expediente IN408A/2017/36). Concellos de Trabada, Riotorto, A Pontenova, Lourenzá e Mondoñedo (Lugo).Eólicos.- Anuncio do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados a declaración de utilidade pública da modificación do parque eólico A Pastoriza (expediente LU-11/123-EOL). Concellos de Mondoñedo, A Pastoriza e Riotorto (Lugo).Eólicos.- Anuncio do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados a declaración de utilidade pública da modificación do parque eólico Neda (LU-11/124-EOL). Concellos de Abadín e da Pastoriza (Lugo).Eólicos.- Anuncio do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados a declaración de utilidade pública da modificación do parque eólico Carracedo (LU-11/126-EOL). Concellos da Pastoriza e Mondoñedo (Lugo).Eólicos.- Anuncio do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados a declaración de utilidade pública do parque eólico Monte Tourado-Eixe (expediente IN661A 2011/20-1). Concello de Vimianzo (A Coruña).Eólicos.- Anuncio do 10 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados o outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción do parque eólico Pico Touriñán (IN661A 2010/3-4). Concellos da Estrada, Cerdedo e Campo Lameiro (Pontevedra).CONSELLERÍA DO MEDIO RURALCMVMC.- CORRECCIÓN DE ERROS. Anuncio do 7 de febreiro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Montes de Saiar, a favor dos veciños da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Saiar, na parroquia de Saiar, do concello de Caldas de Reis (Pontevedra).CMVMC.- Anuncio do 3 de decembro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do recurso de reposición contra a clasificación do monte denominado A Costa, solicitada a favor dos veciños do lugar da Eirexa, na parroquia do Sisto, do concello de Dozón (Pontevedra).CMVMC.- Anuncio do 18 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilacova, do concello de Salvaterra de Miño.CONCELLO DE PADERNEBiomasa.- Anuncio de xestión de biomasa en prevención de incendios forestais.


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web