Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 26/12/2018

BOE 26 de decembro (311)III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNSector lácteo.- Orden APA/1397/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional Láctea, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y promoción de la leche y los productos lácteos, fomentar la transparencia en la cadena láctea, contribuir a la vertebración sectorial e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector lácteo, durante un período de cuatro años.Sector vacuno.- Orden APA/1398/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y promoción en los mercados interior y exterior, proyectos de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios, así como acciones orientadas al mejor conocimiento del sector y la unión de la cadena de la carne de vacuno durante un período de tres años. DOG 26 de decembro (245)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSAXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURALConvocatoria.- Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. (Extracto)
-Tramítase ante o GDR correspondente á localización do investimento. O prazo está aberto todo o período de execución da medida Leader, coa data límite que determine cada GDR en función da dispoñibilidade de fondos pero concorrerán a unha primeira convocatoria as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2019. Unha vez tidas en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2019 e unicamente no caso de existir crédito orzamentario dispoñible, poderá realizarse unha segunda convocatoria, tendo en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de maio de 2019.-Listado GDR-Bases axudas-Procedemento MR701D
VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 22 de outubro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Melide (expediente IN407A 2018/142-1).Eólicos.- Resolución do 23 de novembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica LMT 30 kV evacuación PE de Cadeira nos concellos de Riotorto, Lourenzá, Mondoñedo e A Pastoriza (expediente IN408A/2017/36).CONCELLO DE PORTO DO SONBiomasa.- Anuncio de xestión de biomasa.OUTROS ANUNCIOSJolu, Sociedad Cooperativa Galega.- Anuncio de disolución de cooperativa. BOP A Coruña 26 de decembro (245)CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDAEólicos.- DH.W15.64800. Parque Eólico. Concello de Vimianzo.Eólicos.- DH.W15.64607. Parque Eólico. Concello de Zas.Información pública.- DH.W15.64129. Ampliación granxa. Concello de Cambre.DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑABases convocatoria.- Bases da convocatoria do II Concurso de ideas “Luísa Villalta” de proxectos culturais pola igualdade.


- Obxecto: O concurso ten como obxecto o fomento da cultura en igualdade mediante a realización de proxectos que poñan en valor o papel cultural, histórico e social das mulleres e/ou contribúen de forma relevante ao avance no asentamento social da aposta pola igualdade de xénero.- Beneficiarios: Poderán presentar os seus proxectos todas aquelas persoas físicas ou xurídicas con sede social ou establecemento permanente na provincia da Coruña e que estean legalmente constituídos no momento de facer a solicitude como profesionais inscritas/os no Réxime Especial de traballadoras/es autónomas/os, entidades de economía social e/ou empresas.- Prazo: O prazo de presentación das candidaturas será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
 BOP Lugo 26 de decembro (294)XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGOEólicos.- Resolución do 23 de novembro de 2018 da Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica “LMT 30 kV evacuación PE de Cadeira” nos concellos de Riotorto, Lourenzá, Mondoñedo e A Pastoriza. (Expediente IN408A/2017/36) BOP Ourense 26 de decembro (294)SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAS, TRANSPORTE E VIVENDAExpropiacións.- Resolución da Secretaría Xeral de Infraestruturas con data 13 de decembro de 2018, convocando ao levantamento de actas previas á ocupación no expediente de expropiación forzosa 020ADIF1817 motivado polas obras do "Proxecto de Construción da Nova Estación de Alta Velocidade de Porta de Galicia/Porta de Galicia. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade. Liña de Alta Velocidade Madrid-Galicia", no termo municipal da Gudiña (Ourense). (Páx. 2) BOP Pontevedra 26 de decembro (246)GONDOMARInformación pública.- Inicio do procedemento de modificación do inventario de bens municipais de caracter peonil a paso rodado do camiño de O Outeiro en Areosa, Donas. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web