Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 27/12/2018

BOE 27 de decembro (312)I. DISPOSICIONES GENERALESMINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIALSalario mínimo interprofesional.- Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNAguas.- Orden APA/1401/2018, de 14 de diciembre, por la que se determina el ámbito territorial de aplicación de algunas de las medidas previstas en la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADConvenio FEGA.- Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE. DOG 27 de decembro (246)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAAcordo Xunta de Galicia e organizacións sindicais.- Corrección de erros. Resolución do 28 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais Comisións Obreiras, Unión Xeral de Traballadores de Galicia, Confederación Intersindical Galega e Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia sobre o persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas.CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIALIncremento crédito.- Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se fai público o incremento do crédito previsto na Orde do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola Consellería de Política Social.VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAPXOM.- Anuncio do 19 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Baltar.CONSELLERÍA DO MEDIO RURALCMVMC.- Anuncio do 3 de decembro de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que publica a resolución do recurso de reposición contra a clasificación do monte denominado Outeiro, solicitada a favor dos veciños da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Guillán, na parroquia de Guillán, do concello de Vilagarcía de Arousa.XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIAExpropiacións.- Cédula do 12 de decembro de 2018 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2018000596 e un máis). BOP Pontevedra 27 de decembro (247)DEPUTACIÓN PROVINCIALSubvencións.-  Segunda convocatoria de subvencións a concellos destinadas á mellora dos montes mediante a creación de parques forestais 2018. (Extracto)


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web