Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 03/01/2019

BOE 3 de xaneiro (3)III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNOrganizaciones interprofesionales agroalimentarias.- Orden APA/1445/2018, de 20 de diciembre, por la que se revoca el reconocimiento como organización interprofesional agroalimentaria a la Organización Interprofesional de la Miel y los Productos Apícolas. DOG 3 de xaneiro (2)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSVICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZAConvocatoria.- Resolución do 2 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2019 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo. (Extracto)CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIABases reguladoras.- Orde do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2019. (Extracto)CONSELLERÍA DO MEDIO RURALIXP Barbanza e Iria.- Resolución do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade á solicitude de modificación do prego de condicións da indicación xeográfica protexida Barbanza e Iria.VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Resolución do 7 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica LAT 132 kV subestación PE Carracedo-apoio número 16 LAT 132 kV apoio número 35 LAT subestación Mondoñedo-subestación Meira a subestación PE Farrapa I, Farrapa II, Neda, no concello da Pastoriza (expediente IN407A 2017/2-0).Expropiacións.- Anuncio do 18 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2017/166-1, nos concellos de Vimianzo e Dumbría.CONCELLO DE COTOBADEXestión de biomasa.- Anuncio de notificación aos propietarios de predios para xestion de biomasa.CONCELLO DO SAVIÑAODotación.- Anuncio de aprobación inicial do Plan especial de dotación no núcleo de Belesar para a implantación dun museo do viño. BOP A Coruña 3 de xaneiro (2)CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Resolución do 21 de decembro de 2018, da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción, se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade cun dereito mineiro, da liña de evacuación do parque eólico Pena Forcada-Catasol II, sita nos concellos de Laxe, Cabana de Bergantiños e Zas (expediente IN407A 2016/877-1).Eólicos.- Resolución do 13 de decembro de 2018, da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción, se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade cun dereito mineiro, da liña eléctrica subterránea de evacuación do parque eólico Mouriños, sita no Concello de Zas (expediente IN407A 2017/046-1).DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑAConcesión.- Resolución número 2018/45751 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENIA/2018: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2018.Concesión.- Resolución número 2018/45868 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENAA/2018: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2018. BOP Lugo 3 de xaneiro (2)EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGOConcesión.- Resolución definitiva da Fase I do programa "Tecendo Emprego".Expropiacións.- Información pública previa á ocupación de bens e dereitos para expropiación forzosa obra: Fonsagrada - Acondicionamento LU-P-1901 “Fonsagrada (LU-530)-Navia (LU-722)” P.Q. 0,000 ao 4,350. BOP Pontevedra 3 de xaneiro (2)CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIOInformación pública.- Solicitude do Servizo de Infraestruturas Agrarias, para obras consistentes na realización de camiños, no lugar de zona de policía dos ríos da zona, concello de Lalín.PONTEAREASComunidad de regantes.- Constitución da Comunidad de Regantes da Levada Nova en Celeiros. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web