Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 08/01/2019

DOG 8 de xaneiro (5)I. DISPOSICIÓNS XERAISVICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZAMedicamentos veterinarios.- Decreto 171/2018, do 8 de novembro, polo que se regula a autorización de depósitos especiais de medicamentos estupefacientes veterinarios para o seu uso clínico en establecementos veterinarios.III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAConvocatoria axudas prevención danos lobo/xabaril.- Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2019. (Extracto)


- Obxecto: Reducir os ataques das especies de fauna silvestre (lobo e xabaril), ás explotacións agrícolas e/ou gandeiras, mediante a aplicación de medidas de protección.- Beneficiarios:i) Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando bovino, ovino, cabrún, porcino da raza celta e equino que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) de Galicia.ii) Persoas físicas ou xurídicas que exercen a actividade agraria e estean inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).iii) As persoas titulares de explotacións agrarias destinadas ao autoconsumo.- Prazo de presentación das solicitudes de axudas: 08/02/2019.- Procedemento MT809D.  - Minimis.
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURASEncomenda.- Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade da Resolución do 18 de decembro de 2018 pola que se encomenda a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. a realización de traballos técnicos (anticipado de gastos).VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Resolución do 11 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica liña colectora Ludrio eixe sur, tramo 2, 132 kV, parque eólico Serra do Punago-A Vacariza-parque eólico Monciro, nos concellos de Baleira e Castroverde (expediente IN407A 2017/3-0).Eólicos.- Resolución do 11 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica da subestación colectora xeración 132/400 kV Ludrio e liña colectora Ludrio eixe sur: tramo 1, 132 kV-SET Ludrio-SET parque eólico Monciro, nos concellos de Castroverde, Pol e Castro de Rei (expediente IN407A 2017/6-0).Eólicos.- Anuncio do 14 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, da convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación subestación colectora xeración 132/400 kV Ludrio e liña colectora Ludrio eixe sur: tramo I, 132 kV -SET Ludrio- SET parque eólico Monciro (expediente IN407A 2017/6-0).Eólicos.- Anuncio do 14 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, da convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación liña colectora Ludrio eixe sur: tramo II, 132 kV, parque eólico Serra do Punago-Vacariza, parque eólico Monciro (expediente IN407A 2017/3-0). BOP A Coruña 8 de xaneiro (5)DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑASubvencións.- Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2019 (FO203/2019).Subvencións.- Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2019 (FO204/2019). 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web