Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 09/01/2019

DOUE 9 de xaneiroLEGISLACIÓN (L6)REGLAMENTOSIndicación del origen.- Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas para indicar el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimento (DO L131 de 29.5.2018).LEGISLACIÓN (L7)DECISIONESRed Natura.- Decisión de Ejecución (UE) 2019/19 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica.Red Natura.- Decisión de Ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. BOE 9 de xaneiro (8)V. ANUNCIOSMINISTERIO DEL INTERIORContratación del Sector Público.-  Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de carne fresca para la alimentación de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 9 de xaneiro (6)VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Resolución do 17 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de decembro de 2018, polo que se declara a utilidade pública, en concreto, así como a prevalencia con diversos aproveitamentos forestais, do parque eólico Paradela, situado no concello de Paradela (Lugo) e promovido pola sociedade Paravento, S.L. (expediente 104 EOL).CONSELLERÍA DO MEDIO RURALSAT.- Resolución do 13 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).Concentración parcelaria.- Anuncio do 13 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se acorda publicar a Resolución do 27 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, sobre cesión de terras sobrantes na zona de concentración parcelaria de Fanoi (Abadín-Lugo) ao Concello de Abadín. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web