Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 10/01/2019

DOG 10 de xaneiro (7)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSVICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZAConvocatoria.- Resolución do 17 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (Extracto)CONSELLERÍA DO MEDIO RURALDOP Monterrei.- Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da denominación de orixe protexida Monterrei.INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLOVivenda.- Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que convocan para o ano 2019, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. (Extracto)VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Resolución do 22 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se autorizan as instalacións electromecánicas, se aproba o proxecto de execución, se recoñece a condición de acollida ao réxime especial de produción eléctrica e se declara a utilidade pública, en concreto, do proxecto do parque eólico Alto da Croa, no concello de Vimianzo, promovido por Gamesa Energía, S.A. (expediente IN661A 2007/06).Eólicos.- Resolución do 7 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 5 de decembro de 2018, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Carracedo como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. (Concello da Pastoriza)Eólicos.- Resolución do 7 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 5 de decembro de 2018, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico A Pastoriza como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. (Concello da Pastoriza)CONCELLO DE TOMIÑOXestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa. BOP A Coruña 10 de xaneiro (7)CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDAPeche de parcela.- DH.W15.62139. Peche de parcela. Concello de Cambre. BOP Lugo 10 de xaneiro (8)EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGOConcesións.- Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018; “Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”.Concesións Programa Tecendo Emprego.- Resolución definitiva das solicitudes estimadas coa súa valoración e ás desestimadas coas súas causas de exclusión, aprobadas en Xunta de Goberno celebrada o día 21 de decembro de 2018 do Programa Tecendo Emprego para o ano 2018.Concesións.- Resolución definitiva das solicitudes estimadas e ás desestimadas da 1ª edición do Programa Emprendendo no Rural. BOP Pontevedra 10 de xaneiro (7)COMUNIDAD DE REGANTES DO BARRIO DE AREAS-PIÑEIROEstatutos.- Exposición pública no taboleiro de anuncios do concello de O Covelo dos estatutos da Comunidade de Regantes do Barrio de Areas-Piñeiro (O Covelo).


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web