Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 11/01/2019

DOUE 11 de xaneiroLEGISLACIÓN (L9)REGLAMENTOSSector vitivinícola.- Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación.Sector vitivinícola.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles.Piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/35 de la Comisión, de 8 de enero de 2019, que modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal.Productos ecológicos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/39 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.Leche desnatada en polvo.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/40 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, relativo al precio mínimo de venta de la leche desnatada en polvo para la trigésima licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080.Para la trigésima licitación parcial para la venta de leche desnatada en polvo en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080, cuyo plazo de presentación de ofertas terminó el 8 de enero de 2019, el precio mínimo de venta será de 155,40 EUR/100 kg.Comunicaciones E informaciones (C13)Catálogo variedades plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Trigésima séptima edición integral. DOG 11 de xaneiro (8)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DO MEDIO RURALNemátodo do piñeiro.- Resolución do 28 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se declara no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia a presenza de cinco novos positivos do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nemátodo do piñeiro) e se ordena comezar as medidas para a súa erradicación.INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICASubvencións.- Resolución do 21 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2019 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. (Extracto axudas a obradoiros) (Extracto axudas a proxectos de dixitalización empresarial).AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓNBases reguladoras.- Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848C). (Extracto) INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLOVivenda.- Resolución do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (Extracto).Procedemento: VI435APrazo: ata o 31/10/2019VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica LMT, CT e RBT Cortiñas-Toimil, no concello de Paradela (expediente 03/2017 AT).CONSELLERÍA DO MEDIO RURALConcentración parcelaria.- Anuncio do 12 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan varios propietarios da zona de concentración parcelaria de Barbeito (Vilasantar-A Coruña), para seren notificados por comparecencia. BOP Ourense 11 de xaneiro (9)CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO Forestal.- Aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza de Terrenos y Solares y de Protección contra los Incendios Forestales y Distancias de las Plantaciones. (Páx. 6) BOP Pontevedra 11 de xaneiro (8)VIGOConvocatoria.- Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local do 27/12/2018 polo que se convocan subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro para o ano 2019.COMUNIDAD DE REGANTES DE A LEVADA DE TOUTÓNAsamblea.- Asamblea xeral para a constitución da comunidade de regantes. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web