Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 21/02/2019

DOUE 21 de febreiroLEGISLACIÓN (L50)DECISIONESSeguridad alimentos y piensos.- Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por la que se establece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos.

 BOE 21 de febreiro (45) I. DISPOSICIONES GENERALESSecretos empresariales.- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

 DOG 21 de febreiro (37)II. AUTORIDADES E PERSOALCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAMembros CES.- Resolución do 9 de xaneiro de 2019 pola que se nomean os membros do Consello da Economía Social de Galicia.III. OUTRAS DISPOSICIÓNSAXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTALConvocatoria.- Corrección de erros. Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIAConvocatoria.- Resolución do 7 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para levar a cabo actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2019. (Extracto)

Beneficiarios.- entidades colaboradoras privadas, inscritas no Rexistro Administrativo de Entidades Colaboradoras da Consellería do Medio Rural.Obxecto.- establecer as bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para desenvolver actividades de formación continua profesional orientadas a persoas con relación profesional ou con expectativa de incorporación nos sectores produtivos da agricultura, a gandaría, a industria agroalimentaria e a cadea forestalmadeireira na Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2019.Prazo de presentación.- Ata o 21/03/2019.
VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAExpropiacións.- Acordo do 14 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto da liña de alta tensión 66 kV Miñón (modificado), no concello de Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2018/15).CONSELLERÍA DO MEDIO RURALConcentración parcelaria.- Anuncio do 5 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación das resolucións de modificación ao acordo da zona de concentración parcelaria de Codeseda (A Estrada-Pontevedra).CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑASXestión de biomasa.- Anuncio de notificación ao propietario do predio coa referencia catastral 32076A501011250000YA.

 BOP A Coruña 21 de febreiro (37)DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑAModificación bases reguladoras.- Resolución pola que se dispón avocar a competencia para modificar as Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais no ano 2019 e se modifican as anteditas bases.Convocatoria.- Extracto de la resolución núm. 2019/5942, de 15 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el mantenimiento de programas y servicios en materia de servicios sociales en el año 2019”.Convocatoria.- Extracto de la resolución núm. 2019/5941, de 15 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el mantenimiento de centros de servicios sociales en el año 2019”.

 BOP Pontevedra 21 de febreiro (37)XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRAInstalación eléctrica.- Resolución do 6 de febreiro de 2019 da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Vilagarcía de Arousa (expediente IN407A 2017/619-4).Instalación eléctrica.- Resolución do 6 de febreiro de 2019 da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Mos (expediente IN407A 2018/432-4).SILLEDAConvocatoria.- Bases específicas reguladoras da convocatoria para o outorgamento de subvencións para entidades culturais.Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a realización de actividades de promoción da participación social e/ou veciñal, no concello de Silleda, ano 2019.

 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web