Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 22/02/2019

DOUE 22 de febreiroLEGISLACIÓN  (L51)REGLAMENTOSSector avícola.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/302 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina.Leche desnatada en polvo.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/303 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, relativo al precio mínimo de venta de la leche desnatada en polvo para la trigésima tercera licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080.Para la trigésima tercera licitación parcial para la venta de leche desnatada en polvo en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080, cuyo plazo de presentación de ofertas terminó el 19 de febrero de 2019, el precio mínimo de venta será de 163,10 EUR/100 kg.LEGISLACIÓN  (L53)REGLAMENTOSPAC.- Reglamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de febrero de 2019, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 en lo que respecta a determinadas normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020. DOG 22 de febreiro (38)VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAInformación pública.- Anuncio do 28 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación de solicitude de autorización ambiental integrada presentada por Vilgar, S.C. para a ampliación dunha explotación avícola de polos de ceba en Outeiro-Escuadro, no concello de Silleda (Pontevedra) (expediente 2018-IPPC-I-20).CONSELLERÍA DO MEDIO RURALAnuncio.- Anuncio do 6 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica unha resolución a unha persoa afectada pola concentración parcelaria da zona do Val-Meirás-Lago (Narón-Valdoviño-A Coruña).CMVMC.- Anuncio do 7 de febreiro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se inicia a tramitación dun expediente para a posible clasificación do monte Lamas e Lagúa, concello de Triacastela (expediente 16/2017). BOP Lugo 22 de febreiro (45)CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DE LUGOEólicos.- Norvento, S.L. solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía “Parque Eólico Sasdónigas II”, concello de Mondoñedo.Eólicos.- Norvento eólica, S.L. solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía “Parque Eólico de Cadeira”, concello de Lourenzá.XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGOInstalación eléctrica.- Resolución de 28 de decembro de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede autorización administrativa previa e de construción para unha instalación eléctrica no concello de Carballedo. (nº expte. IN407A 2018//103-28710-AT).FRIOLCamiño.- Acordo en relación co camiño coñecido como "Camiño do Campo das Penas". BOP Ourense 22 de febreiro (45)CONCELLO DA MEZQUITASuelo.-  Proyecto de delimitación del suelo de núcleo rural de Chaguazoso - A Mezquita. (Páx. 6) CONCELLO DE VILAR DE SANTOS Vivenda.- Convocatoria de subvenciones ARI/ARRU Núcleo Rural Vilar de Santos (Plan Estatal de Vivienda 2018-2021) (Páx. 13)Prazo de presentación.- Dous meses. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web