Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 27/02/2019

DOUE 27 de febreiroCOMUNICACIONES E INFORMACIONES (C74)DOP Vino.- Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de febrero de 2019, relativa a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de una solicitud de modificación del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 105 del Reglamento (UE) nº. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Dehesa del Carrizal (DOP). DOG 27 de febreiro (41)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAVivenda.- Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se modifica a Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.Normas subsidiarias de planeamento.- Resolución do 29 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do concello de Val do Dubra para a delimitación de solo de núcleo rural de Cernada, de acordo co artigo 78.2.C da LSG.CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAConvocatoria.- Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN201K). (Extracto)Concesións.- Resolución do 6 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial en virtude da Orde do 30 de abril de 2018, pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.Concesións.- Resolución do 12 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude da Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.PXOM.- Anuncio de interposición do recurso contencioso-administrativo 4385/2016, contra a Orde do 18 de setembro de 2018, de aprobación definitiva parcial do Plan xeral de ordenación municipal de Foz (Lugo). BOP A Coruña 27 de febreiro (41)SECRETARÍA XERAL. SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN.Anuncio de pago de depósitos previos.- Anuncio de pago de depósitos previos do proxecto de ponte sobre o río Pedrouzo na D.P. 8401 Tablilla a Agrodomestre por Pontepedra, p.q. 3+000 (Tordoia) (cód. obra: 2018.1110.0009.0), DP 8401, termo municipal de Tordoia.Anuncio de pago de depósitos previos.- Anuncio de pago de depósitos previos DP 5603 Negreira a Marco do Cornado.-Sendas peonís p.q. 1+430 ao 2+170; 7+300 ao 7+820; 8+750 ao 10+770 e do 11+110 ao 12+900 (Negreira) (cód. obra 18.1170.0002.0) , termo municipal de Negreira.Anuncio de pago de depósitos previos.- Anuncio de pago de depósitos previos modificado n.º 2 do proxecto de ampliación e mellora de trazado e seguridade vial na DP 0402 Ares- Chanteiro (Ares), fase 1 (cód. obra: 2015.1110.0001.1), DP 0402, termo municipal de Ares.Anuncio de pago de depósitos previos.- Anuncio de pago de depósitos previos do proxecto de construción mellora da intersección da estrada DP 1703 Espíritu Santo a Frais, p.q. 2+500 coa estrada AC-214 Guísamo-Sigrás (Cambre) (cód. obra 2017.1110.0024.0), DP 1703, termo municipal de Cambre. BOP Ourense 27 de febreiro (49)DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIASExpropiacións.- Resolución da Secretaría Xeral de Infraestruturas de data 4 de febreiro de 2019, pola que se abre información pública correspondente ao expediente de expropiación forzosa 022ADIF1817 motivado polas obras do "Proxecto básico do fornecemento de balastro de Taboadela. Liña de Alta Velocidade Madrid -Galicia", nos termos municipais de Taboadela e Baños de Molgas (Ourense). (Páx.2) BOP Pontevedra 27 de febreiro (41)DEPUTACIÓN PROVINCIALSubvencións.- Bases reguladoras de subvencións dirixidas a cooperativas agrogandeiras da provincia de Pontevedra para investimentos durante o exercicio 2019. (Extracto)


Obxecto.- Subvencións para apoiar ás entidades agrogandeiras en proxectos destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola e gandeiro.Beneficiarios.- Poderá solicitar estas axudas calquera cooperativa agrogandeira da provincia de Pontevedra legalmente constituída que desenvolva as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra e que teña, obrigatoriamente como fin, a prestación de servizos aos seus asociados.Prazo.- Ata o 29/03/2019.
 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web