Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 04/03/2019

DOUE 4 de marzoCOMUNICACIONES E INFORMACIONES (C81)Catálogo plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Segundo suplemento de la trigésima séptima edición integral. DOG 4 de marzo (44)VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDALei de residuos de Galicia.- Anuncio do 22 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública o anteproxecto da Lei de residuos de Galicia.CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 5 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cabanas (expediente IN407A 2017/151-1).Instalación eléctrica.- Resolución do 11 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede autorización administrativa previa e de construción para unha instalación eléctrica no concello da Pontenova (expediente IN407A 2018/8655 AT).Instalación eléctrica.- Resolución do 11 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Burela (expediente IN407A 2018/8692 AT). BOP A Coruña 4 de marzo (44)CORCUBIÓNSubvencións.- Bases e convocatoria de subvencións para a renovación e rehabilitación de edificios e vivendas.RIANXOSubvencións.- Aprobación Bases reguladoras para a concesión de axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana, nos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño 5ª fase, 2ª convocatoria. BOP Lugo 4 de marzo (53)MONFORTE DE LEMOSSubvencións.- Bases concesión de subvencións para rehabilitación de edificios e vivendas. BOP Ourense 4 de marzo (51)PETÍNInformación pública.-  Información pública de la aprobación del proyecto de obra denominado "Mejora del camino del alto de A Portela de Petín". (Páx. 8) BOP Pontevedra 4 de marzo (44)CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 13 de febreiro de 2019 da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Cerdedo-Cotobade (expediente IN407A 2018/428-4).


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web