Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 05/03/2019

DOUE 5 de marzoLEGISLACIÓN (L64)ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALESCentro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural.- Decisión n.o 1/2019 del Comité de Embajadores ACP-UE, de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueba la gestión del director del Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural (CTA) en relación con la ejecución del presupuesto de dicho Centro para el ejercicio 2017 2019/355 BOE 5 de marzo (55)I. DISPOSICIONES GENERALESJEFATURA DEL ESTADOAlquiler vivienda.- Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elecciones.- Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. DOG 5 de marzo (45)II. AUTORIDADES E PERSOALCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAAxencia Galega da Industria Forestal.- Orde do 19 de febreiro de 2019 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal.III. OUTRAS DISPOSICIÓNSAXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIAEnerxías renovables.- Resolución do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das subvencións para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinadas a particulares, para o ano 2019.Subvencións.- Resolución do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Extracto)
Beneficiarios: Persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños.Prazo: Do 8 de abril ás 9.00 horas ó 1 de xullo de 2019.Procedemento: IN421O.Info na web do INEGA
Subvencións.- Resolución do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2019. (Extracto)
Beneficiarios: Persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños.Prazo: Do 8 de abril ás 9.00 horas ó 1 de xullo de 2019.Procedemento: IN421P.Info na web do INEGA
VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAInformación pública.- Anuncio do 23 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da delimitación de solo de núcleo rural, concello de Punxín (expediente 2018AAE2262; código 2140/2018).Información pública.- Anuncio do 1 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada 2014-IPPC-97-321, para a explotación industrial porcina tipo mixto e para a ampliación dunha explotación avícola de galiñas de posta para consumo en Saídres, concello de Silleda (Pontevedra). Titular: Avipor Silleda, S.L.CONCELLO DAS NEVESPXOM.- Anuncio de información pública do expediente modificación puntual número 9 do Plan xeral de ordenación municipal.CONCELLO DA PEROXAPXOM.- Anuncio da aprobación inicial da modificación puntual número 4 do Plan xeral de ordenación municipal. BOP Pontevedra 5 de marzo (45)COMUNIDAD DE REGANTES DE PRIMERA DE FERNALAsamblea Xeral.- Convocatoria da asemblea xeral para a aprobación das ordenanzas e regulamentos polos cales a de rexirse a comunidade. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web