Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 06/03/2019

DOUE de marzoLEGISLACIÓN (L65)REGLAMENTOSLeche.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/366 de la Comisión, de 5 de marzo de 2019, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) nº 605/2010 en lo relativo a la lista de terceros países o zonas de los terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción en la Unión Europea de partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro. DOG 6 de marzo (46)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DO MEDIO RURALTecia Solanivora.- Resolución do 19 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que prorrogan todas as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora Povolny, ou couza guatemalteca da pataca, na Comunidade Autónoma de Galicia.AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIASubvencións.- Corrección de erros. Resolución do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das subvencións para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica destinadas a particulares, para o ano 2019.VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAImpacto ambiental.- Anuncio do 11 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de planta de valorizacion de mesturas bituminosas en Parada de Ribeira, concello de Xinzo de Limia, promovido por Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. (clave 2017/0176).CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 6 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2018/405-4).Expropiacións.- Anuncio do 21 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2016/877-1, nos concellos de Laxe, Cabana de Bergantiños e Zas.CONCELLO DE ALFOZNúcleo Rural.- Anuncio de información pública sobre o expediente de delimitación de solo do núcleo rural de Vilaúde, San Pedro de Mor.CONCELLO DE CABANASBiomasa.- Anuncio de notificación no procedemento de orde de execución de xestión de biomasa vexetal. BOP A Coruña 6 de marzo (45)DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑABases reguladoras PEL-PEMES. Mantenimiento 2019.- Bases reguladoras de las ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (línea 3.2 PEL-PEMES. Mantenimiento 2019).Bases reguladoras PEL Emprende Actividades 2019.-  Bases reguladoras de las ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial a través del apoyo a la realización de actividades y/o actuaciones en el desarrollo de la iniciativa empresarial (línea 2.6_PEL Emprende Actividades 2019).Bases reguladoras PEL-PEMES Creación y Ampliación 2019.- Bases reguladoras de las ayudas a la contratación para la creación y ampliación del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (línea 3.1. PEL-PEMES Creación y Ampliación 2019).Bases reguladoras PEL-Emprende Inversión 2019.- Bases reguladoras de las ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial en los ayuntamientos de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (Línea 2.1: PEL-Emprende Inversión 2019).


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web