Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 07/03/2019

BOE 7 de marzo (57)I. DISPOSICIONES GENERALESJEFATURA DEL ESTADOMedidas urgentes igualdad.- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNDelegación de competencias.- Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., sobre delegación de competencias en materia de gestión económica, financiera y patrimonial. DOG 7 de marzo (47)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDAPXOM.- Orde do 25 de febreiro de 2019 de aprobación definitiva parcial do Plan xeral de ordenación municipal de Vilaboa.VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 20 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Viveiro (expediente IN407A 2018/8700 AT).Eólicos.- Anuncio do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados a declaración de utilidade pública do parque eólico Sasdónigas fase II (LU-11/125-EOL).CONCELLO DE BERGONDONormas subsidiarias de planeamento.- Anuncio da aprobación inicial da modificación puntual sexta das normas subsidiarias do planeamento de Bergondo. Precisión das condicións de ordenación (expediente 2017/X999/000103). BOP A Coruña 7 de marzo (46)CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAInstalación eléctrica.- Resolución do 27 de febreiro do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Outes (expediente: IN407A 2017/194-1)FRADESConvocatoria.- Convocatoria de axudas económicas a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Frades 2019.SAN SADURNIÑOSubvencións.- Bases da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido dacultura no ano 2019. BOP Lugo 7 de marzo (55)O CORGOCorta de madeira.- Corta de árbores en Monte Comunal de Gomeán. BOP Ourense 7 de marzo (55)VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROSComunidade de Regantes de O Serro.- Convocatoria de xunta xeral extraordinaria. (Páx. 20)


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web