Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA
Información Normativa e Axudas

NORMATIVA 14/03/2019

DOUE 14 de marzoLEGISLACIÓN (L72)REGLAMENTOSBiocidas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Deosan Activate BPF based on Iodine»COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C98)Plantas hortícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Segundo suplemento de la trigésima séptima edición integral. BOE 14 de marzo (63)I. DISPOSICIONES GENERALESMINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIALFormación profesional para el empleo.- Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.III. OTRAS DISPOSICIONESMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓNSeguros agrarios combinados.- Orden APA/286/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.Seguros agrarios combinados.- Orden APA/287/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.Seguros agrarios combinados.- Orden APA/288/2019, de 4 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. DOG 14 de marzo (52)III. OUTRAS DISPOSICIÓNSVICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZAViolencia de xénero.- Resolución do 4 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (Extracto)Subvencións.- Resolución do 6 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADEExpropiacións.- DECRETO 22/2019, do 28 de febreiro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-116, treito AC-114-Meirás, punto quilométrico 6+500-12+030, de clave AC/16/063.06, nos concellos de Narón e Valdoviño.CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIALSubvencións.- Corrección de erros. Resolución do 12 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude da Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa xove e se procede á súa convocatoria.Concesións.- Resolución do 11 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regulan as bases que rexen as subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.VI. ANUNCIOSCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAEólicos.- Resolución do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución e se declara a utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica denominada LAT 132 kV parque eólico Serra de Oribio-subestación Triacastela, nos termos municipais de Samos e Triacastela (expediente 017/2005-AT).CONCELLO DE VILALBANúcleo Rural.- Anuncio de información pública sobre a delimitación de solo de núcleo rural de Penadrade. BOP A Coruña 14 de marzo (51)CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADEExpropiacións.- Pago do xusto prezo de xurado pola expropiación para as obras da Autovía da Barbanza-AG 11, no concello de Riveira.Expropiacións.- Resolución do 8 de marzo de 2019, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se acorda realizar o pagamento mediante transferencia bancaria de bens e dereitos afectados polas obras da Vía de alta capacidade Carballo-Berdoias. (Concellos de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas e Vimianzo)CÁMARAS OFICIALESConvocatoria.- Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo Anualidad 2019 Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) Plan de Capacitación. 


Volver

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web