Blog ECOMUDES
Resumo do proxecto
Obxectivos
Accións
Documentos
Talleres Virtuais
Galería de fotos
Enlaces
Contacto

Accións

» Cursos de formación:
1. Cursos on-line:
- Sistemas de produción agraria sostible (Data de inicio: 21 de xuño de 2010)
- Perspectivas empresariais no sector enerxético renovable (Data de inicio: 03 de maio de 2010)
- Xestión e aproveitamento sostible dos residuos no medio rural (Data de inicio: 12 de xullo de 2010)
2. Cursos mixtos
- O ecoturismo como alternativa para o desenvolvemento produtivo e sostible (Data de inicio: 18 de xaneiro de 2010)
- Cultivo e comercialización de plantas aromáticas e medicinais
- Actividades produtivas relacionadas coa xestión forestal sostible
- Produción, transformación e elaboración de produtos ecolóxicos (Data de inicio: 7 de abril de 2010)
» Xornadas: “Dinamización do ecoempleo feminino nas zonas rurais”

» Congreso: “Muller, medio ambiente e desenvolvemento rural”.

» Campañas de sensibilización: “Contribución da muller ao desenvolvemento rural sostible”

» Guía: “Ecoiniciativas empresariais no medio rural”

» Material informativo e divulgativo en papel: “Boletín ECOMUDES”

» Asesoramento personalizado en iniciativas empresariais (tanto presencial-itinerante como a distancia).

» Rede ECOMUDES

ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.Unións Agrarias – UPA | Proxecto ECOMUDES
R/ Doutor Maceira nº 13 baixo
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 530 500 | Fax: 981 531 724
dtor.tecnico@unionsagrarias.org

Resumen do proxecto | Obxectivos | Accións | Documentos | Talleres Virtuais | Galería de fotos | Enlaces | Contacto