Blog ECOMUDES
Resumo do proxecto
Obxectivos
Accións
Documentos
Talleres Virtuais
Galería de fotos
Enlaces
Contacto

Accións > Congreso: "Muller, medio ambiente e desenvolvemento rural"

Lugar de celebración: Pazo de Congresos e exposicións de Pontevedra” C/Alexandre Bóveda s/n – 36005 Pontevedra
Data de celebración: sábado, 18 de setembro de 2010
Número de destinatarios: 300
Número de horas: 8

Temática das conferencias:
- Situación e tendencias do emprego ambiental en zonas rurais.

- A muller, clave do desenvolvemento rural.

- Emprego feminino e ecoturismo rural.

- O papel da muller na agricultura ecolóxica: produción, transformación e comercialización de produtos ecolóxicos.

- Retos e oportunidades para a muller nos espazos protexidos.

ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.Unións Agrarias – UPA | Proxecto ECOMUDES
R/ Doutor Maceira nº 13 baixo
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 530 500 | Fax: 981 531 724
dtor.tecnico@unionsagrarias.org

Resumen do proxecto | Obxectivos | Accións | Documentos | Talleres Virtuais | Galería de fotos | Enlaces | Contacto