Blog ECOMUDES
Resumo do proxecto
Obxectivos
Accións
Documentos
Talleres Virtuais
Galería de fotos
Enlaces
Contacto

Accións > Guía: "Ecoiniciativas empresariais no medio rural"

Contidos:
1. Emprego das mulleres do medio rural no sector ambiental. Novos xacementos. Situación a nivel mundial, estatal e autonómico.

2. Experiencias doutras rexións aplicables ao medio rural de Galicia.

3. Xestión e tratamento de residuos (orgánicos, agrogandeiros e forestais).

4. Produción, transformación e elaboración produtos galegos de calidade. O comercio electrónico. Os produtos ecolóxicos.

5. Enerxías renovables no medio rural. Posibilidades económicas da enerxía solar térmica, solar fotovoltaica, xeotérmica e biomasa.

6. Turismo ecolóxico e educación ambiental. Formas de turismo sostible (gastronómico, enolóxico, de aventura, cultural, paisaxístico...)

7. Cultivos alternativos: plantas aromáticas e medicinais.

8. Empresas de economía social. Instrucións para a creación de empresas.

ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.Unións Agrarias – UPA | Proxecto ECOMUDES
R/ Doutor Maceira nº 13 baixo
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 530 500 | Fax: 981 531 724
dtor.tecnico@unionsagrarias.org

Resumen do proxecto | Obxectivos | Accións | Documentos | Talleres Virtuais | Galería de fotos | Enlaces | Contacto