Blog ECOMUDES
Resumo do proxecto
Obxectivos
Accións
Documentos
Talleres Virtuais
Galería de fotos
Enlaces
Contacto

Accións > Material informativo e divulgativo en papel: "Boletín ECOMUDES"

Preténdese:
- Informar de xeito periódico ás mulleres traballadoras do medio rural para que poidan acceder a actividades formativas e coñezan experiencias doutros lugares aplicables ao medio no que viven. (A periodicidade do boletín é de 4 meses).

- Informar das novas tecnoloxías introducidas no mercado consideradas de interese para os destinatarios do proxecto.

- Informar de avances en investigación, se os houbese, en relación a produtos ou procesos do medio rural e do medio ambiente.

- Servir de referencia para o coñecemento de proxectos ecoinnovadores doutras comunidades ou países.

- Difundir información actualizada sobre convocatoria de eventos, proxectos innovadores no medio rural, noticias, cursos de formación, consellos, etc. de interese para as mulleres do medio rural.

- Comprometer aos destinatarios no desenvolvemento de estratexias e accións de comunicación, incluíndo a xeración e difusión de información con perspectiva de xénero sobre as mulleres rurais.

- Estimular a interacción entre os órganos decisorios e as mulleres traballadoras do medio rural para a posta en práctica de estratexias e accións.

ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.Unións Agrarias – UPA | Proxecto ECOMUDES
R/ Doutor Maceira nº 13 baixo
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 530 500 | Fax: 981 531 724
dtor.tecnico@unionsagrarias.org

Resumen do proxecto | Obxectivos | Accións | Documentos | Talleres Virtuais | Galería de fotos | Enlaces | Contacto