Blog ECOMUDES
Resumo do proxecto
Obxectivos
Accións
Documentos
Talleres Virtuais
Galería de fotos
Enlaces
Contacto

Accións > Asesoramento personalizado en iniciativas empresariais (tanto presencial-itinerante como a distancia)

Asesoraranse 50 empresas xa constituídas ou traballadoras que desexen constituír unha, que desenvolvan a súa actividade no medio rural galego en relación a oportunidades que lle brinda o sector ambiental.

O asesoramento persegue os seguintes obxectivos:
- Ofrecer oportunidades empresariais de innovación ambiental no medio rural.

- Informar dos diferentes nichos de emprego ambiental no ámbito rural.

- Proporcionar ao traballador que decidiu emprender a súa actividade por conta propia unha visión global do que a actividade supón.

- Asesorar ás empresas xa constituídas para optar por un cambio no seu comportamento ambiental.

- Asesorar sobre a viabilidade dun proxecto no medio rural relacionado co medio ambiente.

- Informar dos requisitos lexislativos exixibles para cada actividade.

- Implantar as esixencias ambientais en empresas do medio rural galego.

- Promover a implantación de sistemas de xestión ambiental, procedementos sostibles así como de enerxías renovables nas empresas.

- Fomentar a iniciativa empresarial nas mulleres traballadoras do medio rural

ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.Unións Agrarias – UPA | Proxecto ECOMUDES
R/ Doutor Maceira nº 13 baixo
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 530 500 | Fax: 981 531 724
dtor.tecnico@unionsagrarias.org

Resumen do proxecto | Obxectivos | Accións | Documentos | Talleres Virtuais | Galería de fotos | Enlaces | Contacto