Blog ECOMUDES
Resumo do proxecto
Obxectivos
Accións
Documentos
Talleres Virtuais
Galería de fotos
Enlaces
Contacto

Contacto

Pode enviarnos as súas consultas, opinións ou suxestións respecto ao proxecto Muller, Medio ambiente e Desenvolvemento Rural en Galicia (ECOMUDES) a través dos seguintes medios:

Unións Agrarias – UPA
Proxecto ECOMUDES
R/ Doutor Maceira nº 13 baixo
15706 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Teléfono: 981 530 500
Fax: 981 531 724
dtor.tecnico@unionsagrarias.org

Nome:
Email:
Comentario:
Copia no cadro de abaixo os seguintes números:

Este é un sistema de filtro anti-spam instalado para evitar que o buzón de contacto se inunde de mensaxes de publicidade non desexada enviados automáticamente por programas de spam. Serve para comprobar que o que escribe é unha persoa e non un programa.


ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.Unións Agrarias – UPA | Proxecto ECOMUDES
R/ Doutor Maceira nº 13 baixo
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 530 500 | Fax: 981 531 724
dtor.tecnico@unionsagrarias.org

Resumen do proxecto | Obxectivos | Accións | Documentos | Talleres Virtuais | Galería de fotos | Enlaces | Contacto