Inicio Que é UUAA Afiliate Sedes Servizos Suxerencias Acceso usuarios


- A viticultura en loita pola supervivenciaMeteogalicia
Ligal
Control leiteiro
Oficina agraria virtual
fogga
sixpac
UPA
DOGA
DOGA
Séguenos en Facebook UUAA Twitter UUAA flickr UUAA YouTube UUAA

¿Qué é Unións Agrarias-UPA?

ORGANIZACIÓN

UNIÓNS AGRARIAS- UPA é unha Organización Profesional Agraria, legalmente constituída, que desenvolve a súa actividade no ámbito xeográfico da Comunidade Autónoma Galega atendendo ós seus afiliados e afiliadas a través dunha rede de oficinas espalladas por todo o territorio.

UNIÓNS AGRARIAS- UPA forma parte da estructura da Unión de Pequeños Agricultores (UPA), organización a través da que participa e canaliza a súa actividade representativa no estado español e na Unión Europea.

UNIÓNS AGRARIAS- UPA está ligada estatutariamente á estructura da Unión Xeral de Traballadores (UGT), representando dentro da Confederación os intereses dos agricultores e gandeiros por conta propia e das pequenas empresas familiares ligadas á producción agrícola e gandeira.

Os obxectivos principais, entre outros, de UNIÓNS AGRARIAS- UPA son os seguintes:
Representar e defede-los intereses profesionais dos homes e das mulleres que traballan nas explotacións agrarias galegas.

Promover e realizar actividades para incrementa-las súas rendas e mellora-las súas condicións de vida e traballo.

Defender un desenvolvemento equilibrado do medio rural.

UNIONS AGRARIAS-UPA está constituida en organizacións territoriais, co obxeto de alcanzar un mellor cumprimento dos seus fins, prestar una atención suficiente e especializada a todos os afiliados e aplicar as resolucións e directrices dos seus órganos representativos , garantindo a realización efectiva do principio de solidariedade. A estructura territorial de UNIONS AGRARIAS-UPA establécese a nivel comarcal.

Para denerolar a sua actividad sindical UUAA conta coa seguinte estructura organizativa. :

CONGRESO NACIONAL GALEGO

O Congreso Nacional Galego e o órgano supremo de UNIONS AGRARIAS-UPA. Celebrase cada catro anos, sendo o ultimo en febrero de 2010. Nos congresos establécense as líneas xerais da política sindical do sindicato, ademais de elexir a Comisión Executiva Nacional Galega así como os membros que nos representan diante de UPA e UGT.

COMITÉ NACIONAL GALEGO

O Comité Nacional Galego e o máximo órgano da Organización entre Congresos Nacionales. O Comité Nacional reunese duas veces o ano, con carácter ordinario, e o responsable de fixar os criterios de actuación en relación con todolos aspectos políticos e organizativos que afectan a Organización.

O Comité Nacional está compuesto polos representantes das distintas Unions Comarcais, os Secretarios Xerais e de Organización das Unions Comarcais constituidas, e un Responsable Comarcal por cada Unión Comarcal non constituida, pola presidenta de FADEMUR GALICIA e polos presidentes dos grupos sectoriais constituidos.

COMISIÓN EXECUTIVA NACIONAL GALEGA

La Comisión Executiva Nacional Galega e o máximo órgano de dirección permanente de UNIONS AGRARIAS-UPA, representandoa tanto interna como externamente. Esta suxeita aos Estatutos de UNIONS AGRARIAS – UPA, as Resolucións do Congreso e do Comité Nacional Galego. E a responsable da actividad sindical da negociación, representación, convocatoria de manifestacions e movilizacions, etc.

La CENG adquiriu a sua actual composición en 2010, tralo 8º Congreso Nacional Galego.

CONSELLO NACIONAL GALEGO

E un órgano consultivo e asesor da Comisión Executiva Nacional Galega, do que forman parte os Secretarios Xerales de todas las Unions Comarcais, a Presidenta de FADEMUR GALICIA, os Presidentes dos Grupos Sectoriais constituidos, xunto cos membros da Comisión Nacional Galega.

Os seus acordos non son vinculantes e convocase puntualmente cando temos grandes temas que debatir, co fin de que axa máis participación e corresponsabilidad de todalas estructuras da organización.

50 años PACComunidad HortaPáxina Web de Prevención de Riscos Laborais no Sector Agrogandeiro e Forestal

©Copyright 2012 Unións Agrarias - UPA
Doutor Maceira, 13 - Baixo - 15706 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 530 500 Fax: +34 981 531 724 unionsagrarias_upagalicia@upa.es
Nota legal - privacidade - cookies   
diseño web